Verkeer

Veilig van en naar de school

Elke morgen, middag en avond streven we ernaar dat onze kinderen veilig naar de school kunnen komen en veilig de school kunnen verlaten. Ouders kunnen hun kinderen begeleiden tot aan de schoolpoorten. Blijf nadien niet wachten aan de poort om drukte te vermijden. Op de speelplaats is steeds bewaking voorzien.

De kleuters die met de fiets naar de school komen, kunnen hun fiets stallen in de fietsenstalling.

De school heeft twee in- en/of uitgangen. De ingang langs het gemeentepark sluiten wij 10 minuten na het belsignaal af. Wij openen ze weer om 12.15 uur en om 15.30 uur. Wij vragen aan alle ouders om de poort langs de Gasthuisstraat bij het buitengaan zelf af te grendelen.

Mogen wij u nogmaals vragen om uw kleuter af te geven aan de juffrouw die aan de schoolpoort staat en zelf zo snel mogelijk de school te verlaten. U maakt het afscheid voor uw kind extra moeilijk indien u blijft staan aan de schoolpoort.

De kleuters moeten de kans krijgen om zo rustig mogelijk samen met hun vriendjes naar de klas te stappen zonder hinder van eventuele volwassenen.

Zichtbaarheid voor fietsers en voetgangers

Onze school voert actie voor een veilig schoolverkeer. Ouders kunnen de veiligheid van hun kinderen verhogen door hun kinderen het ‘fluo vestje’ te laten dragen dat ze gekregen hebben op het einde van het schooljaar of na inschrijving. De weg van thuis naar school zal op deze manier veiliger gemaakt worden.

Mogen we vragen het vestje ‘s morgens mee naar huis te nemen en ‘s avonds mee terug naar school te brengen. Ook zullen we op regelmatige basis vragen om deze vestjes aan te doen als de kleuters op uitstap gaan.

Voor de veiligheid van uw kinderen

Onze school voelt zich zeer nauw betrokken bij de verkeersveiligheid van de kinderen in de schoolomgeving.  Om de school en schoolomgeving verkeersveiliger te maken, worden dan ook regelmatig extra acties en inspanningen geleverd.
Om het autoverkeer aan de parkingoprit van de kleuterschool te vermijden, hebben wij een ketting geplaatst. Hierdoor is het op- en afrijden van auto’s niet meer mogelijk, waardoor voetgangers en fietsers zich veiliger naar de school kunnen begeven.

Wij zijn ons bewust van het parkeerprobleem om en rond de school en vragen daarom om de kleuters goed op tijd naar school te brengen. Vanaf 8.20 uur spelen de kinderen op de kleuterspeelplaats.

Misschien spreiden we op deze manier de drukte aan de poort, maar zeker ook op de parkings.

En… maak zo veel mogelijk gebruik van de parking aan het gemeentepark.

De Zevensprong haalt 10/10 label

Uitreiking van het 10op10-label

 

Alle 10 op10-scholen en gemeenten waren uitgenodigd voor de labeluitreiking. Onze school was er opnieuw bij.

Het 10op10-team organiseerde boeiende inspiratiemomenten en de verkeerwerkgroep kon netwerken met collega’s van andere scholen.