Opvang

De kleuters kunnen ’s morgens 15 minuten voor het belsignaal d.w.z. vanaf 8.20 uur op de speelplaats terecht waar er uiteraard bewaking is voorzien. Wie vroeger naar de school komt, gaat naar de voorbewaking. Een leerkracht of de kinderopvang van de school houdt daar toezicht vanaf 7.50 uur.

Tijdens de middagpauze houden leerkrachten en/of middagmoeders toezicht.
De naschoolse opvang begint om 15.45 uur. De kleuters die dan nog niet zijn afgehaald kunnen nog in de nabewaking blijven tot 16.15 uur onder toezicht. Deze opvang is gratis, en kan zowel binnen als buiten plaatsvinden.
Op woensdagmiddag er geen nabewaking.

Ouders die niet op tijd kunnen zijn om hun kinderen op te halen verwittigen de school.
Indien de school niet verwittigd is, wordt het kind na de nabewaking naar Den Brengel gebracht.

Aangezien de voor- en nabewaking door één persoon wordt uitgevoerd en we de veiligheid van de kleuters willen garanderen, vragen we hierbij om de kinderen alleen maar deel te laten nemen aan deze bewaking indien echt nodig.

Hier vindt u informatie over de “buitenschoolse” kinderopvang in de gemeente Brecht.