Naar de lagere school

Brug kleuterschool – lagere school

oor vele kinderen is de stap van de kleuterklas naar de lagere school een heel bijzonder moment in hun leven. Na een lange zomervakantie is het eindelijk zover: ik mag naar het eerste leerjaar! Daar zullen veel spannende dingen gebeuren: leren lezen en schrijven, leren rekenen, een nieuwe juf of meester, een nieuwe speelplaats…

Al dat nieuwe geeft heel wat kriebels in de buik.

Niet voor alle kinderen verloopt de overgang van het kleuteronderwijs naar het eerste leerjaar vlekkeloos. De kriebels in de buik en het super enthousiaste gevoel van de eerste dagen brokkelen bij sommige kinderen helaas snel af. De speelplaats is plots veel groter en gevaarlijker geworden.

Daarom bouwen we graag een brug tussen het kleuteronderwijs en het lager onderwijs.

Al onze integratiemomenten, zoals klasdoorbrekende Halloween-keuzeactiviteiten, samen gezeldschapspelen spelen, een knutselnamiddag, een voorleesmoment door de leerlingen van het 1ste leerjaar aan de kleuters, samen spelen op de grote speelplaats en een wisseldag, gedurende het voorafgaande schooljaar, hebben tot doel om ervoor te zorgen dat kinderen van 6 jaar vlot kunnen doorstromen en in de overgang naar het eerste leerjaar hun leerpotentieel volop kunnen benutten, hun leergierigheid kunnen botvieren, en hun leerplezier kunnen behouden.

Door sterke bruggen te bouwen tussen kleuter- en lagere school kunnen doorgaande leerlijnen getrokken worden, en kunnen jonge kinderen probleemloos de “overgang” van het ene niveau naar het andere doorstaan.

Partnerklas

De Zevensprong staat voor blije, gelukkige kinderen!
Wanneer ben je dat?
Als je iets betekent voor een ander … en daar kennen wij in Brecht wat van!
Daarom heeft elke klas van klein tot groot een PARTNERKLAS!
De partnerklaswerking zorgt ervoor dat de kinderen vertrouwd geraken met onze school.
Dit is bevorderlijk voor de doorstroming van de kinderen.
Vandaar dat er hierbij ook een samenwerking bestaat met de lagere school klassen van de Sint-Michielschool.
Op geregelde momenten organiseren de partnerklassen activiteiten met elkaar. Een voorleesactiviteit, uitstap bos, voorlezen, samen soep koken, ….
Dit zijn onze partnerklassen voor dit schooljaar:

  • 12KB met het 5de leerjaar.
  • 2KA met het 4de leerjaar.
  • 3KB met het 3de leerjaar.
  • 3KA met het 2de leerjaar.

Sint-Michielschool

De kleuters van onze school maken de overstap naar de Sint-Michielschool.

Die vind je op dezelfde locatie als onze kleuterschool

(Venusstraat 5, Brecht)