CLB

Het CLB werkt samen met de school maar is neutraal en onafhankelijk.

Het is een veilige plek waar u in vertrouwen terecht kan met uw vragen en problemen.
Artsen, maatschappelijk werkers, opvoedkundigen, psychologen en verpleegkundigen werken er samen. Het welzijn van de leerling staat steeds centraal. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen op ons een beroep doen.

Alle tussenkomsten van het CLB zijn gratis.

Het CLB werkt op vraag. Sommige tussenkomsten van het CLB zijn echter verplicht: de medische onderzoeken, opvolging van vaccinaties, maatregelen bij besmettelijke ziekten, tussenkomsten bij spijbelen.

Lees de folder: