Zorg

Een kijk op 'zorg'

  • Algemene werking van onze klaspraktijken
  • Wanneer wordt het een ‘zorg’?
  • Hoe worden ‘zorgen’ gesignaleerd?
  • Hoe verloopt de zorg op school?

Opvoedingspunt Brecht

Enkel open op donderdag, afspraak maken kan op 0492 73 36 78

Meer info: www.brecht.be/welzijnscampus-sociaal-huis

Aanbod opvoedingswinkel voorjaar 2020

Ondersteuningsnetwerk VOKAN

Zoals u wellicht eind vorig schooljaar heeft vernomen, heeft de minister van onderwijs beslist om het systeem van GON- en ION- ondersteuning te wijzigen en op te nemen
in de werking van een ondersteuningsnetwerk. Dit om nog beter tegemoet te komen aan de noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leerkrachten.

Omgaan met kinderen met moeilijk gedrag

Hoe doen we dat?