Gelijke kansen

Onze school werkt aan gelijke kansen voor elk kind

Elk kind verdient alle kansen. Daar willen we als school extra rond stilstaan en
werken. Want sociale uitsluiting kan niet langer. Alle kinderen en hun ouders horen erbij en verdienen een zorgeloze schooltijd.

Huis van het Kind

Meer doen met minder

80% korting, iets voor u?!

Indien je tot een kansengroep behoort, betaalt de gemeente 80% terug wanneer je een deelnameprijs betaalt voor een bepaalde activiteit of je betaalt lidgeld aan een vereniging.

De Kar

Samen een stap vooruit