Katholieke dialoogschool

Als katholieke dialoogschool

willen wij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook, gastvrij ontvangen.

  • Als school zijn we ervan overtuigd dat kwaliteitsvol onderwijs meer is dan louter opleiding. Onderwijs vormt kinderen tot personen die zin en betekenis vinden in leven en samenleven. Leren spelen, leren leren, leren werken, en leren (samen)leven gaan op school hand in hand. De kinderen leren de wereld ontdekken om later hierin zelfstandig aan de slag te gaan.
    We willen dan ook  zorg dragen voor de unieke talenten van elke leerling, met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft.
  • Als katholieke school werken we vanuit de grondervaring dat mens en wereld tegelijk gave en opgave zijn.
    Als leidraad of basishouding om kinderen hierin te begeleiden, worden bijbelverhalen en het voorleven van Jezus, gebruikt.
  • De katholieke dialoogschool nodigt in een tijd van levensbeschouwelijk-religieuze veelheid, iedereen uit om in dialoog met elkaar op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens-zijn. Hiertoe brengt ze christenen, moslims, joden, anders-gelovigen, niet-gelovige humanisten samen met alle anderen die betekenis willen vinden in leven en samenleven.
    In gesprek met elkaar leert iedereen de eigen identiteit vorm te geven, door deze te ontdekken, erover na te denken, en te verdiepen. Vanuit haar opdracht brengt de school zelf in woord en daad de christelijke stem in dit gesprek binnen.

Op deze wijze “school maken” vergt een blijvende inzet van allen en biedt ruimte voor groei en verscheidenheid.
Doorheen de dialoog verrijkt de katholieke school zichzelf, en vernieuwt ze haar christelijke inspiratie in de actuele context.
Vanuit de traditie waarin de school staat en in gesprek met haar omgeving, wil de katholieke dialoogschool een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit en verschil.

Ter hand nemen is de “engagementsverklaring van het katholiek onderwijs“