Gezondheid

1. Gezondheidsbeleid

Sinds september 2007 wordt er aan scholen gevraagd om een gezondheidsbeleid te voeren.

Ook onze school denkt bewust na over de gezondheid van de leerlingen.
Hoe doen we dit en wat mag je nog verwachten?

  • tastbare inspanningen om de gezondheid van de kinderen te verbeteren en te bevorderen
  • datgene dat er gebeurt bundelen we en noteren hierbij duidelijke en concrete doelstellingen
  • planmatig acties voeren die aansluiten bij de doelstellingen, de behoefte en de context van de school
  • methodes gebruiken die er bestaan
  • ondersteuning zoeken en hulp vragen bij verschillende instanties vb. CLB, Ped. Begl, Logo, de gemeente,…
  • de ouderbetrokkenheid op de eerste plaats zetten, dit is noodzakelijk om de acties te doen slagen vb. mee plannen en organiseren
  • een goed beleid voeren. We werken op het niveau van de leerlingen, de klas, de school en van de omgeving. En stemmen alles op elkaar af.

Dit alles wordt ook concreet gemaakt tijdens onze ‘fitte week’. Maar het invoeren van bewegingsmomentjes in de klas, een drinkbus als cadeau op het einde van het schooljaar of tijdens de wereldwaterdag, het gratis onbeperkt consumeren van water op school, onze koekvrije dag, een extra fruitdag zijn bewust gekozen.

2. Fruitdagen

Op woensdag is het op school een koekvrije dag, we brengen dan geen koek mee. Wel mag je een stukje fruit of groenten mee naar school brengen in een potje waarvan het deksel en het potje genaamtekend is.

3. Sherborne

Sherborne is een bewegingsmethode, gebaseerd op het werk van Veronica Sherborne, een Engelse licentiate lichamelijke opvoeding en kinesitherapie.
De bewegingssessies richten zich in de eerste plaats op de verwerving van een sterk lichaamsbewustzijn en het kunnen aangaan van relaties met anderen, dit door het gezamenlijk ervaren van bewegingen.
Er wordt in een sfeer gewerkt van veiligheid, aanvaarding, waardering, rust en succes (meestal op blote voeten of sokken).
Er wordt ook een bewegingsdialoog opgebouwd mede door de initiatieven van de kleuters zelf.

Het is een wetenschappelijk onderbouwde methode die ontwikkeling stimulerend is en heel prettig om te geven en prettig om te doen voor de kleuters!

4. Bewegen

Lees hier meer over bewegen op onze school.