Bewegen

We kennen het belang van beweging voor de ontwikkeling van de hersenen.
Daarom hechten we hier veel belang aan

1. Bewegingsopvoeding

De lessen bewegingsopvoeding maken integraal deel uit van ons aanbod.
Alle kinderen nemen hieraan deel.

Elke week krijgen de kleuters 2 lestijden van 50 minuten bewegingsopvoeding van een gymleerkracht.

De 5-jarigen doen turnpantoffels (zonder veters) aan om te turnen.

2. Sportdagen

Extra sporten doen we tijdens onze sportdagen.

We nemen deel aan de georganiseerde sportdagen in Peerdsbos.

Zelf organiseren we ook een sportdag(week) op school.

En als extra mogen de oudste kleuters gaan sporten in de sporthal de Ring, dit in samenwerking met de gemeente.

3. Onze speelplaats

Kleuters vertoeven 3 keer per dag een geruime tijd op de speelplaats en is een belangrijke leerplek!

Wanneer kinderen buiten hun eigen plek en vrienden vinden, ontwikkelen ze sterke sociale vaardigheden. Hun creativiteit, organisatietalent en samenspel wordt er uitgedaagd.

Onze ruime speelplaats is daarom ook erg doordacht ingericht en biedt heel veel mogelijkheden waarbij kleuters vele bewegingskansen krijgen nl. klimmen, klauteren, kruipen, lopen, springen, glijden, fietsen, voetballen, gooien, vangen, basketten, tuimelen, evenwicht houden, …

Ook kunnen ze nog vele andere ervaringen opdoen in de huisjes; een plek om zich terug te trekken, in de zandbak; een plek om ‘samen’ te werken, in het gevoelshuisje; een plek om conflicten uit te praten, met de stoeltjes; om samen een praatje te slaan op een plaats waar de kleuters zelf willen, het dierenhoekje; een plek om in contact te komen met dieren, de voederplankjes…

De foto’s geven hiervan een impressie.

4. Schrijfdans

Wat is schrijfdans?

De doelstelling van schrijfdans is om met behulp van muziek, rijmpjes, spelletjes en fantasietekeningen een “vlot, vloeiend en veerkrachtig” handschrift voor te bereiden door het combineren van groot motorisch en fijn motorisch bewegingen in de lucht en op papier.

Schrijfdans is een bewegingsmethodiek. Ze gaat uit van een totale beleving, waardoor de kleuters de bewegingen en vormen op verschillende manieren kunnen ervaren in de gymzaal, op de speelplaats, op grote en kleine schrijfvlakken.
Met muziek leert de kleuter de samenhang voelen tussen lichamelijke en schriftelijke uitdrukkingsbewegingen (later ritme en handschrift). Zo proberen we een evenwicht te benaderen in de oor-, oog- en handcoördinatie. De kleuter blijft daarbij in zijn eigen speelwereld. De muziek is hier de motor die het schrijfproces op gang brengt. Maat en melodie geven gevoel voor structuur en soepelheid en vormen hier de samenhang tussen lichamelijke bewegingen en bewegingsuitdrukkingen op papier.

De bewegingen starten altijd eerst groot motorisch in de lucht, met of zonder materiaal. Tegenstellingen worden aan de lijve ondervonden: Spanning-ontspanning/ hoog-laag/recht-rond/hard-zacht/naar binnen-naar buiten/van groot naar klein.

De bewegingen worden als het ware in de hersens geslepen of in het geheugen geprent.

Daarna gaan deze bewegingen als vanzelf over naar horizontaal op een krijtbord of verticaal op grote borden en ontstaan er tekeningen. Het wordt pas echt leuk voor de kleuters als we het materiaal voldoende afwisselen (met krijt, verf, water en spons, wasco,… op een bord, op behangpapier, in het zand, op de vloer van de speelplaats,…)
De bewegingen in de ruimte en op papier worden ook vaak symmetrisch uitgevoerd met beide handen zodat beide hersenhelften ontwikkeld worden.

Schrijfdans beoogt hiermee ook een verbetering van de algemene lichamelijke en geestelijke conditie gedurende de schooldag en het uitblijven van frustraties en krampachtigheid bij het uiteindelijk schrijfproces.

Bij schrijfdans ligt het accent volledig op het ontwikkelen van de schrijfbeweging, niet op de vorm.

De kleuters doen mee op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Niemand doet iets fout, iedereen kan meedoen en elk kind beleeft de schrijfdans op zijn eigen manier.