Schoolbrochure

In het eerste deel ‘Algemene informatie’ schetsen we een klein portret van onze lokale school. Het is prettig dat u een kijk krijgt op een doorsnee schooldag van uw kind. Bovendien bieden we u in dit deel ook heel wat praktische informatie en maken we een paar concrete afspraken voor een vlotte samenwerking.

In het tweede deel vragen we vooral uw aandacht voor ‘Ons opvoedingsproject’. Dit is het kerndocument voor onze school: het verwoordt vanuit welke inspiratie en bewogenheid wij uw kind willen opvoeden en onderwijzen. Wij vragen u dit project te onderschrijven.

De overheid verwacht dat ook binnen onderwijs duidelijk en eerlijk afgesproken wordt wat de rechten, maar vanzelfsprekend ook wat de plichten zijn van de ouders en de school. In het derde deel ‘Schoolreglement’ leest u daarom in eerder serieuze taal wat wij u daarover van rechtswege moeten mededelen.