MOS

MOS staat voor Milieuzorg Op School. Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. Kinderen werken samen met hun leerkrachten, directie en schoolpersoneel aan de concrete invulling van MOS. Een aantal thema’s waarrond kan gewerkt worden zijn: afvalpreventie, water, energie, verkeer en natuur op school.

MOS-Tips

Waarom MOS op school ?

Wij willen onze school milieubewuster en milieuvriendelijker maken. Ook onze kinderen vinden dat het milieu een belangrijke prioriteit blijft om aan te werken. MOS werkt leergebied -, vak- en klasoverschrijdend.  Het biedt educatieve acties aan voor de klas, de school en daarbuiten. Met MOS werk je aan een verrassende en ondernemende school!

Realisaties op onze school:

Rond afvalpreventie hebben we op onze school al heel wat bereikt.
We krijgen regelmatig het MOS-mannetje op bezoek.  Dit gekke poppetje komt met allerlei voorstellen en tips om onze school milieubewust te maken. Enkele afspraken zijn :

  • Woensdag = fruitdag of koekvrije dag
  • Afval sorteren helpt recycleren, een pluim voor iedereen die hieraan meewerkt.
  • We vermijden afval, we gebruiken een brooddoos en een koekendoosje.

Onze MOS- juf komt wekelijks met een aantal helpertjes de klassen bezoeken en het gesorteerde afval controleren en ophalen. Daarnaast komen ook de compostmeesters graag naar onze school.
Jaarlijks brengen een aantal klassen een bezoek aan het containerpark, de composttuin, …
We doen mee aan de actie “Dikke truiendag”.
Hier stopt het zeker niet! We blijven steeds verder denken en werken want MOS leeft op onze school!