ICT in de kleuterschool

We leven in een maatschappij waarin media sterk aanwezig zijn. Zeker sinds de komst van ICT en de daaropvolgende digitalisering worden we meer dan ooit geconfronteerd met een veelheid van informatie.
Voor kleuters van vandaag is leven in deze gedigitaliseerde wereld een evidentie. Ze worden erin geboren en groeien erin op. In die zin worden ze wel eens aangeduid als de mediageneratie.

De mediaopvoeding die we in onze school beogen, is erop gericht om kinderen de mediatalen te leren verstaan, beginnende vaardigheden te verwerven om zinvol en creatief om te gaan met media.

Daarom heeft elke klas internetaansluiting, 1 of 2 laptops, een touchscreen en een iPad.

Inderdaad, ook tablets mogen niet ontbreken. Het levert nieuwe en originele ervaringen op, het helpt de leerconcentratie vooruit, het biedt mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan, het stimuleert communicatie en interactie tussen kleuters en het maakt differentiatie mogelijk.