Gedurende 2 schooljaren, werken we dit Erasmus+ project uit met kleuterscholen uit IJsland, Zweden, Deurne (België), Noorwegen en onze school!

Waarom dit project?

Op een paneel wordt ons project kenbaar en zichtbaar gemaakt aan diegenen die onze school bezoeken.

Op een paneel wordt ons project kenbaar en zichtbaar gemaakt aan diegenen die onze school bezoeken.

Vroegtijdig schoolverlaten in Europa is te hoog, hierdoor is er een hoog risico op economisch en sociale uitsluiting. Kinderen voelen zich onderwaardeerd en niet gerespecteerd op school, ze zijn niet opgenomen in hun leerproces.

We willen dat kinderen inzicht hebben in hun sterktes en dat ze zelf impact hebben op hun leer- en groeiproces. Dit in interactie met thuis en school (op verschillende factoren).

Dit zal een effect hebben op de motivatie van de kinderen om te blijven leren en het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Dit alles zal een enorm effect hebben op de Europese economie, de sociale en ecologische omgeving.

Wat willen we bereiken met ons project:

  1. Het identificeren en analyseren van de factoren die kleuterscholen in staat stellen om tegemoet te komen aan de Meervoudige Intelligenties, sterktes, interesses en talenten van kinderen, alsook het bekijken van ‘good practices’ in de vier Europese landen. We zullen ons focussen op de verschillende Meervoudige Intelligenties die kinderen hebben én op de verschillende leerstijlen. Deze twee zijn verschillende zaken: Intelligenties beschrijven de manier waarop individuen informatie verwerken, terwijl leerstijlen beschrijven hoe een individu aan een activiteit aanpakt.
  2. Een alternatief creëren voor het beoordelen van het leerproces van jonge kinderen in kleuterscholen dat gebruik maakt van ‘open-ended’ evalueren waarbij de focus wordt gelegd op de Meervoudige Intelligenties, interesses, sterktes en talenten van de kinderen.
  3. Focussen op aanbevelingen die aan kleuterleidsters, ouders en kinderen kunnen gegeven worden voor het evalueren van het leerproces van kinderen. Alsook bijdragen aan de discussie van de kijk die leerkrachten en autoriteiten hebben over hoe leren in de kleuterschool moet geëvalueerd en beoordeeld worden. Ook willen we in elk deelnemend Europees land expertise opbouwen in het beoordelen van de Meervoudige Intelligenties van kinderen.

THIS IS ME; UNDER CONSTRUCTION!

Doel?

Het zien van kinderen in hun totaliteit, hun gehele ontwikkeling!

Einddoel?

Een digitale ‘portfolio’ waar ouders, leerkrachten en kinderen aan meewerken.

Waarom andere landen?

  • Het leren over de grenzen heen is een grote meerwaarde. We verruimen onze blik!
  • De betrokken landen hebben expertise in het zien van het totale kind met zijn sterktes en talenten.

Website

This is me, under construction!

Blog

Lees hier de blog die we bijhouden tijdens de uitwisselingen met de scholen uit andere landen.

Ons project in de pers