Gedurende 4 schooljaren werken we een internationaal project uit rond Outdoor Education.

Waarom dit project?

We leven in een drukke wereld. Ook kleuters ervaren dit meer en meer.
Leerkrachten willen zo veel mogelijk gedaan krijgen op een korte tijd.

In de klaslokalen is er weinig ruimte om energie te laten losbarsten of om een rustig plekje te zoeken. Speelplaatsen zijn netjes afgebakend en verhard.
Met dit project willen de juffen samen met de kinderen de drukte even binnen laten en de rust buiten opzoeken .
Via artikels, filmpjes, facebookgroepen etc. krijgen we al veel positieve effecten mee van outdoor education;
De kinderen hebben meer bewegingsvrijheid, hierdoor kunnen ze hun energie beter kwijt, hebben ze meer kans tot groot spel en kunnen ze zich eventjes terugtrekken om de rust op te zoeken.
Ze krijgen meer gevoel met de natuur en zullen er met veel respect mee omgaan.
Er ontstaan vele leerkansen doordat de fantasie geprikkeld wordt. Hierdoor gaan kinderen meer verbaal met elkaar communiceren en moeten ze innovatief zijn om hun spel tot uiting te laten komen. Bovendien is ook goed voor hun immuunsysteem.
We weten dus waarom het goed is, maar willen dit ook graag in de realiteit bekijken.
Daarom gaan we de komende 4 jaar op onderzoek in buitenlandse scholen.

MÖNCHEN - GLADBACH

2021-2022

Lees hier het verslag van Juf Tine en Juf Griet.